Evropský parlament – Štrasburk | Euroscola

Jsme žáci Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace – Česká republika. Jak probíhal náš den v EP s Euroscolou?

Euroscola

„Above all, we would like to thank you for this opportunity, it is an honour to be here today.“

Tato slova zazněla při představení České republiky z úst Báry Zítkové a Dominiky Forbelské. Během jedné minuty naše zástupkyně hovoří o přednostech naší země. Krásách přírody, bohaté historii, tajemných zámcích a pevnostech, chutném jídle, neodpustí si ani zmínku o pivu. Na velkých tabulích se promítá foto naší Nové Paky – škola, zatím nerozkvetlé sakury, my, a naše úsměvy s hořkou kapkou nedůvěry v něco nového a neznámého. Asi tak, jako právě teď, 11. 4. 2019, v jednacím sále štrasburského EP. Sedíme, nedutáme, držíme děvčatům palce, zároveň si však nesmírně užíváme naší chvilky slávy. Nepopsatelný pocit. Mísení emocí. Radost. Napětí. Obava. Hrdost. 1:09

Již samotný příjezd znamenal mnohé. První pohnutí je právě zde. Stojíme před prosklenou budovou Louise Weiss Evropského parlamentu, přátelé! We made it!

Prošli jsme bezpečnostní kontrolou, máme nalepené jmenovky, jsme přivítáni, seznámeni s programem, správně rozděleni do skupin, nasnídáni – můžeme se přesunout do jednacího sálu a usadit se na místa poslanců EP. Předseda Evropského parlamentu, Antonio Tajani, popřál Euroscole všechno nejlepší ke kulatým narozeninám. 0:26 Po vyslechnutí proslovu speciálního hosta, prof. Silvana Marseglia, jsme měli unikátní možnost účastnit se hlasování v anketě, dokonce i veřejné debaty na téma budování Evropy, Q&A s Rebeccou Harms, poslankyní z Německa.

Zajímavé je nahlédnout do interaktivního zasedacího pořádku a zjišťovat, komu jste obsadili místo, kdo je váš soused. Po tomto více než dvouhodinovém bloku se studenti rozprchli do již předem rozdělených pracovních skupin. Tyto vícejazyčné oddíly ve výborech diskutují ohledně zvolených témat – životní prostředí a obnovitelné zdroje energie, lidská práva, evropské volby 2019, budoucnost Evropy, migrace a integrace, zaměstnanost mládeže. Následně si volí mluvčího a redaktora, kteří při plenárním zasedání prezentují postoj k daným problematikám, převzatý od pracovních skupin. 4:53

Je pro mne nesmírnou ctí být žurnalistkou, účastnit se programu Young Reporters a stát se tak součástí milého kolektivu, plného mladých inspirativních cizinců. Naše velké multikulti seskupení, připomínající babylonskou změť jazyků, je aktivní a přeje připraveným. Jsem ohromena schopnostmi mých kolegů, které své dovednosti předvádí právě teď a tady. Dynamičtí, zvídaví, družní, přátelští. Je osvěžující vidět u vrstevníků tak velké nadšení pro novinářskou činnost. Na tiskové konferenci s panem Luisem Martinezem Quillem mají žurnalisté možnost diskutovat o předmětech z nejrůznějších okruhů, náměty dotazů vycházejí zejména z aktuálních témat. Následně tvoří reportéři interview mezi sebou. A jako překvapení – na závěr pořadu je pro novináře připraveno promítání efektního 360° dokumentu o EU v Parlamentariu.

Při polední obědové pauze začalo klání hry Eurogame. Týmy o čtyřech studentech z různých států měly za úkol zodpovědět 20 otázek – a to každou v jiném jazyce. Základem úspěchu bylo sestavit si zdatný tým, který dokáže svými znalostmi, hlavně jazykovými, pokrýt co nejvíce otázek – a správně na ně zodpovědět. Člověk mluvící „slovanštinou“ tak musí ovládnout všechny otázky položené jazykem slovanským. Měl by dokázat i rozšifrovat jazyk svých sousedů – pro nás němčinu. Ani to však nestačilo. Kromě racionálního uvažování a komunikace mezi týmy bylo zásadní vyhledávání takových studentů, kteří dokážou otázku ze svého mateřského jazyka převést do angličtiny. Na závěr dne se konalo finále. Čtyři nejúspěšnější týmy se vrhly na záludné vědomostní otázky. 6:03

Dovolím si tvrdit, že naše výprava Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace reprezentovala Českou republiku jedině v dobrém – bylo o ní často slyšet, vše jsme zvládli uspokojivě a důstojně.

Děkujeme Euroscole za tuto nevídanou příležitost a zároveň gratulujeme k 30. narozeninám! Za bezproblémový průběh akce vděčíme panu profesoru Záveskému a paní profesorce Kučerové. Největší dík patří Dominice Forbelské a Báře Zítkové, nesou ten lví podíl zásluhy. Jejich kreativita při vytváření studentského videa přesvědčila okolí, proč je důležité jít k evropským volbám, nadchla celostátní porotu, nás dopravila až do Evropského parlamentu. Bravo, slečny! 

Ohodnotit článek
Průměrné hodnocení: 4.8

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *