KulturaŠkola

Novopacký slavíček opět přilétá – rozhovor s Mgr. Alenou Matějovskou

Tradice a současnost oblíbené pěvecké soutěže – shrnuto v rozhovoru s hlavní organizátorkou, Mgr. Alenou Matějovskou

Novopacký slavíček

Jaké novinky na nás čekají na letošním ročníku Novopackého slavíčka?

Co se týká vlastní soutěže, žádné velké novinky nechystáme – kategorie zůstávají stejné jako v předchozích ročnících. Připravujeme však novinky, které se týkají dílen. Letos bude nově připravena dílna pro děti s názvem Digitální hračky, další – téměř nová, s názvem Zdravá strava. Podobná byla loni „pouze na zkoušku“ a velice se osvědčila. Je to dílna, kde si budou moci děti vyrobit svoji vlastní zdravou svačinku. Co se týká změn v organizaci – letos se všichni soutěžící mohli přihlašovat do soutěže prostřednictvím on-line přihlášky. Tento systém nám velmi zjednodušil administraci.

Kdo Vám pomáhá s přípravou této soutěže?

S přípravou mi nejvíce pomáhá pan ředitel, se kterým tuto soutěž pořádáme už od samotného počátku. Velkou pomocnicí je Šárka Horáková. Právě ona dává naší soutěži jednotnou koncepci – navrhuje pozvánky, diplomy, zdobí třídy, aulu, v průběhu soutěže dopisuje do diplomů umístění. Velkou měrou pomáhá paní sekretářka Linda Podzimková. Ta pomáhá především s administrativou soutěže. Ostatní moji kolegové se přidávají těsně před soutěží, pracují například jako tajemníci porot.  Jmenovitě jsou to paní učitelky Krausová, Koudelková, Knapová, Drábková, Daníčková, Budínská, Dubnová a Ehmigová. Zapojen je i pan učitel Klapka, který má na starost technickou stránku soutěže – přípravu webových stránek, zveřejňování výsledků, vytvořil přihlašovací on-line formulář apod.

Co Vás přimělo založit tuto soutěž?

Když jsem nastoupila po vysoké škole na Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace, učila jsem i jazykovou výchovu. Doprovázela jsem své žákyně na soutěž – Pedagogickou poemu. Soutěžící zde recitovali malým dětem, předčítali, improvizovali. Tam mě právě napadla myšlenka zorganizovat něco podobného ve zpívání. První slavíček se konal v roce 1996. Tenkrát neměl tolik kategorií jako dnes. Ještě neexistovala kategorie „C – vokální seskupení bez sbormistra“ a kategorie „B“ nebyla tolik propracovaná. Je pravda, že tehdejšími účastníky byli především žáci ze základních škol, až teprve později se k nim začalo nabalovat mnoho zpěváků ze ZUŠ.

Na zahájení každého ročníku Slavíčka zazní znělka „Novopacký slavíček pěkně zpívá“. Kdo ji složil a kdy byla poprvé představena?

Znělku složil pan profesor Milan Uherek, zakladatel slavného pěveckého sboru Severáček. Pan profesor v Nové Pace velice často pobýval, jelikož zde měl svou rodinu. Bohužel přibližně před 5 roky zemřel. Milan Uherek na naši soutěž pravidelně přicházel pozdravit a podpořit soutěžící i odbornou porotu. Byl velikým příznivcem naší soutěže a to ho motivovalo napsat pro Slavíčka znělku. Kdy přesně byla složena a kdy byla poprvé zazpívána, to přesně nevím. Troufám si říct, že to bylo přibližně před 15 až 18 roky.

Kdy každoročně začínáte s přípravami dalšího ročníku Novopackého slavíčka?

O dalším ročníku se bavíme hned po skončení toho posledního. Hodnotíme jej, snažíme se vychytat mouchy a přemýšlíme, co by mohlo být příští rok lépe nebo jinak. Nový ročník vždy „rozjíždí“ Šárka Horáková přípravou loga, návrhy diplomů a pozvánek, o všem velmi diskutujeme a připomínkujeme, pak jde vše do tisku. Pozvánky rozesíláme již zkraje ledna.  Samostatné přípravy tedy začínají v lednu, ale slavíčka nosím celoročně v hlavě. Zajišťujeme finance, komunikujeme s potenciálními porotci, obstaráváme ceny pro soutěžící, občerstvení ….

Kolik soutěžních vystoupení jste připravovala právě Vy?

Je pravda, že organizace celé soutěže je časově náročná. Dříve jsem měla mnoho vlastních soutěžících a dokonce jsem si je doprovázela na klavír. Časem jsem zjistila, že se to opravdu nedá stíhat, tak jich připravuji jen několik. Připravuji soutěžící, kteří jsou především z pedagogické školy. Letos jsem dala dohromady komorní těleso z 1.A a nacvičila jsem pěvecké duo a sexteto z 2.A a sexteto LA PEAS. Tento rok jsem tedy rozjela 4 soutěžní čísla.

Mám na starost celé zahájení, na které mimo jiné připravuji vystoupení s mým pěveckým sborem Amabile. Tam právě zazní znělka soutěže a chystám jednu písničku, kterou si s námi může zazpívat publikum.

Kolik bylo nejmladšímu a kolik nejstaršímu soutěžícímu?

Moje dcera Evička je zřejmě dosud nejmladší soutěžící právě na této soutěži. Tehdy  ji byly 3 roky a 2 měsíce.  Nejstarší byl cca čtyřicetiletý tatínek, který zpíval se svojí dcerou krásný dojemný duet.

Co byste chtěla vzkázat mladým zpěváčkům?

Vzkázala bych jim, aby nepřestávali zpívat, jelikož v dnešní době je hudební výchova něco jako ohrožený druh. Dnes se fandí spíše technickým předmětům a hudební výchova bývá na základních školách „popelkou“. Někde hodiny HV ruší, někdy bohužel namísto hudební výchovy vyučující probírají jiný předmět, protože potřebují připravit žáky na přijímací zkoušky z ČJ a M. Na mnoha školách učí hudební výchovu neaprobovaní učitelé, kteří neumí hrát na žádný hudební nástroj. Pouští reprodukovanou hudbu a nerozvíjí se tak zpěvnost žáků. Pokud se toto děje, musí si zpěváčci jít svou vlastní cestičkou, např. přes ZUŠky. Zpívejte, protože zpěv je jazyk, kterému na celém světě rozumí úplně všichni. A pamatujte, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Ohodnotit článek
Průměrné hodnocení: 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *